TABAK HANE MH CUMHURİYET CD NO : 22/1 ERENLER / SAKARYA

0264 582 25 46 – 0538 481 6327 –
info@ygnambalaj.com
www.ygnambalaj.com